Zasady udziału

 

Zasady  udziału w rozgrywkach

Układ ligowy

W każdej grupie startuje nie więcej niż 8 i nie mniej niż 5 osób.
W ciągu 2 godzin każda grupa rozgrywa mecze dwu-setowe każdy z każdym.
Mecze rozgrywane są do jedenastu punktów z nagłą śmiercią lub dziewięciu (jedenasty punkt lub dziewiąty wygrywa set).
Rozgrywane są zawsze dwa sety (możliwy wynik to remis, wygrana, przegrana), wyniki powinny być zapisane w tabeli ligowej natychmiast po rozegraniu meczu.

W każdym tygodniu gdzie danego wieczoru grają równocześnie dwie grupy A i B (grupa B – awans 2 zawodników, grupa A – spadek do 3 zawodników).
Inne zasady obowiązują w przypadku, gdy nie ma pełnej obsady – ustala je za każdym razem organizator.

Nie prowadzi się zapisu poszczególnych meczy (na protokołach), punkty liczą sami zawodnicy. W szczególnych przypadkach, mecz może być sędziowany przez sędziego-obserwatora (innego zawodnika), który rozstrzyga sytuacje sporne. Decyzje sędziego-obserwatora są ostateczne.

Nieobecność

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zawodnik może liczyć na grę w kolejnym tygodniu w tej samej grupie lub o jeden poziom niższej, o ile inny zawodnik zwolni miejsce w grupie na odpowiednim poziomie. Jeśli takie extra miejsce się nie zwolni – zawodnik musi rozpocząć rozgrywki od gry w grupie B.
W przypadku, gdy zwalnia się miejsce w grupie A a nie ma oczekującego zawodnika (zgłaszającego wcześniej nieobecność) do gry zostanie zaproszony kolejny zawodnik z grup niższych (z najlepszym bilansem setów a następnie punktów zdobytych lub straconych) lub gość.

Rezygnacja w dniu rozgrywek bez zapewnienia zastępstwa (zawodnika na podobnym poziomie sportowym) oznacza automatyczny spadek o 1 poziom ligowy, bez naliczania punktacji.

Uczestnik rozgrywek ligowych zobowiązany jest do zgłębienia przepisów gry w squash.
Zachowania niebezpieczne dla innych uczestników ligi będą tępione i mogą mieć konsekwencję wykluczenia z rozgrywek.
Skład grup ligowych ustala organizator na podstawie zgłoszeń oraz przyjętych opłat za udział. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które po uzgodnieniu z organizatorem opłacą udział z góry

Punkty za miejsce w grupach

Grupa A                                     Grupa B
1.  280                                         1.  180
2.  260                                         2.  160
3.  240                                         3.  140
4.  220                                         4.  120
5.  200                                         5.  100
6.  180                                         6.    80
7.  160                                         7.    60
8.  140                                         8.    40

*  Bonus punktowy za 14/0 w grupie A – plus 20 punktów
*  Bonus punktowy za 14/0 w grupie B –  plus 50 punktów

 

Ustalanie kolejności końcowej

–   ilość wygranych gemów
–   wynik meczu bezpośredniego
–   suma małych punktów zdobytych we wszystkich meczach
–   różnica małych punktów zdobytych / straconych we wszystkich meczach

 

Stan zdrowia

Zawodnicy uczestniczący w lidze deklarują, że nie mają żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych a udział rozgrywkach biorą na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe

Wszystkich uczestników biorących udział w lidze squasha są poufne i wykorzystywane jedynie na potrzeby ligi.

 

Istnieje możliwość skorzystania z sędziowania meczów na życzenie.
Każdy zawodnik ma możliwość poproszenia wolnego gracza o sędziowanie meczu.

W kwestiach spornych decyzja sędziego jest ostateczna!
Wszystkich proszę o zapoznanie się z przepisami gry w squasha  :)

Skrócona wersja przepisów singlowej gry w squasha, wersja Polskazobacz