Cennik

 Cennik ligi squash

  • Opłata jednorazowa   75 PLN

 

Cennik ligi squash jest taki sam we wszystkich klubach: Calypso, Otc, Play Kwadrat i Anoya.

Kupując opcję 4 lub 5 wejść w danym miesiącu kalendarzowym, można swobodnie przemieszczać się między grupami i klubami w których gramy, w ramach wykupionego abonamentu.

W przypadku zgłoszonej absencji opłata za miesiąc z góry nie ulega przeniesieniu na kolejny termin.
Nie dokonujemy zwrotu wpłaconej opłaty.  
 
 

Odwołanie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca w danej grupie.  Ewentualną rezygnację z uczestnictwa można dokonać mailem lub telefonicznie +48 880 200 880 do godziny 20.00 w dzień poprzedzający rozgrywki. Nieobecność przy braku rezygnacji nie zwalnia zawodnika z obowiązku dokonania opłaty.

 

Konto bankowe

Otway Sport & Events, Katarzyna Brzostowska
mBank nr konta:  54 1140 2004 0000 3302 6861 2129